विशेष समाचार

नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

तहल्का नेपाल – संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक,