विशेष शिक्षा समाचार

आन्तरिक मूल्याङ्कन नै परीक्षाको आधार, SEE रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय

तहल्का नेपाल – सरकारले २०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा (एसईई) परीक्षा नलिने निर्णय गरेको छ । विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्गनलाई मान्यता