कानून विशेष समाचार

नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधयेक २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित

तहल्का नेपाल – सरकारले सङ्घीय संसद्मा यही जेठ ९ गते संविधान संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेकामा कानून, न्याय तथा संसदीय