मल्टिमिडिया

सांसदहरुले उठाएका सवालहरुको जवाफ दिंदै प्र म ओली

https://www.youtube.com/watch?v=_WOmtbu_KG8

मल्टिमिडिया

प्राचीन नेवारी सहर कीर्तिपुर