तहल्का नेपाल –

फाइल तस्विर/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७“ नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्लेडारीबाट  प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालको नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएकाे छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.